Borging op de totstandkoming van een business architectuur

Zoals eerder aangegeven diende het Visiedocument verder geconcretiseerd te worden om het te kunnen implementeren. Waar Bright New Perspective zelf het producten- en dienstenportfolio had opgesteld, is door een andere externe consultant waar wij mee samenwerken een business architectuur opgeleverd. Dit betreft een document met het integrale, gewenste proceslandschap en de consequenties daarvan voor de organisatie.

Bright New Perspective heeft vanuit een borgingsrol van de visie ondersteuning verleend bij de totstandkoming van deze architectuur. Wij kenden de visie tot in de haarvaten, kende het netwerk in de organisatie en wist welke documentatie relevant was als kader met als gevolg een veel sneller proces van totstandkoming en een vervolgstap in de concretisering van de visie op basis van een juiste interpretatie van de uitgangspunten.

Bright New Perspective heeft deze borgingsrol ook ingevuld richting universiteitbrede bedrijfsvoeringsprojecten om ook daar de juiste interpretatie van uitgangspunten te bewaken.

Terug naar overzicht Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten