Concretiseren van een business model naar een producten- en dienstenportfolio

Om het Visiedocument te kunnen implementeren was verdere concretisering naar producten, diensten, klantgroepen, processen, systemen, kosten en opbrengsten, etc. noodzakelijk. De organisatie zelf stond voor de opgave om het domeinplan te vertalen naar een reorganisatieplan als basis voor implementatie.

In deze fase heeft Bright New Perspective ondersteund bij de realisatie van een producten- en dienstenportfolio: welk totaalpakket van producten en diensten bieden wij in de vorm van dienstverleningsconcepten aan onze diverse klanten aan? Welke plusopties en differentiaties zijn hierbij allemaal mogelijk? En welke afnamevormen: contracten per/m2, timeslot-modellen en/of incidentele, aanvullende aanvragen?

Bright New Perspective heeft het portfolio opgesteld met behulp van de diverse invalshoeken in de organisatie: het management team, account management, portfolio management, back-offices, servicedesk, etc. Een schoolvoorbeeld van de aanpak van Bright New Perspective: de visie van een management team combineren met relevante tactische en operationele kennis uit de organisatie. Met als resultaat: een goed uitgedacht concept dat gedragen en doorleefd is in de organisatie.

Terug naar overzicht Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten