Dienstverlening

Via verbinding naar focus
“Hebben wij binnen de organisatie allemaal hetzelfde toekomstbeeld voor ogen? Sluit onze dienstverlening nog wel aan bij onze klanten? Ondersteunen onze processen en systemen deze dienstverlening nog wel voldoende? Wat doen wij als organisatie zelf en waar betrekken wij leverings- of samenwerkingspartners? En last-but-not-least: zijn onze kosten en opbrengsten dan in evenwicht? Ook in meerjarenperspectief?”

Herkent u zich in deze vragen? Gingen ze wellicht vandaag zelfs door uw hoofd? Voor mij gaan deze vragen over twee aspecten: verbinding & focus. Focus op hetzelfde toekomstbeeld voor de organisatie en verbinding tussen strategische componenten, tussen het verleden en het heden, tussen het heden en de toekomst en tussen mensen. Want als iedereen hetzelfde toekomstbeeld voor ogen heeft en dit kan vertalen naar zijn of haar dagelijkse werk, dan gaat een organisatie pas echt concrete stappen maken om haar missie in te vullen.

Met Bright New Perspective ondersteun ik bij het invullen van uw missie en het behalen van uw doelen door samen met u en uw organisatie:

  • een consistente toekomstvisie te ontwikkelen en te vertalen naar een of meerdere business modellen
  • de veranderopgave te bepalen en deze te vertalen naar een veranderproces
  • resultaten te behalen vanuit een procesoriëntatie: ontwikkelen en verbeteringen realiseren kan tegelijkertijd!

U kunt hierbij denken aan de volgende situaties: reorganisaties, veranderprogramma’s, transities, performance verbetering, de invoering van regieorganisaties, verzelfstandigingsvraagstukken, heroriëntaties op kerntaken en/of verbetering van de samenwerking met uw netwerkpartners. Het gaat hierbij om het verbeteren van de aansluiting van een organisatie op haar omgeving, de verbetering van prestaties en dus de (her)bevestiging van een succesvol bestaansrecht. Ik help u hier graag bij!

Uiteraard kan mijn dienstverlening ook ingezet worden als second opinion of bij reeds opgestarte veranderprocessen waar een frisse blik gewenst is.

Ik heb uitgebreide ervaring in zowel de non-profit, als in de profit sector. Omdat ik graag een grotere maatschappelijke bijdrage wil leveren richt ik mij de laatste jaren vooral op maatschappelijke organisaties.

Meer weten? U kunt hier meer lezen over de verschillende onderdelen in mijn dienstverlening.