Over Bright New Perspective

Samen met u potentie vormgeven
Aangenaam! Mijn naam is Richard Westhof, organisatie adviseur en eigenaar van Bright New Perspective. Met dit bureau wil ik bijdragen aan het ontwikkelen van potentie die ik om mij heen zie en voel. Van mensen, van organisaties, vooral van mensen of partijen in interactie met elkaar. Want verbinding met elkaar geeft focus en energie. En als die twee samen komen is er veel mogelijk. Bij de juiste randvoorwaarden is succes dan een kwestie van tijd. Dit gevoel, dat ontstaan van flow, vind ik fantastisch! Dan krijgt potentie vorm en daar wil ik mij graag samen met u voor inzetten.

Verbinden van mensen en doelen
Met Bright New Perspective ondersteun ik organisaties bij de verbinding tussen mensen en doelen. Want zo mag u deze naam interpreteren: ik bouw graag samen met u en uw medewerkers aan een Bright New Perspective. Een proces waarin visie en doelen scherp worden en waarin medewerkers verbonden raken. Meebouwen maakt de visie eigen en doorleefd en dat maakt dat medewerkers hier echt voor willen gaan.

Maar met Bright New Perspective breng ik ook mijn eigen Perspective in. Uiteraard is deze fris en onafhankelijk, van buiten naar binnen gekeken. Ik verwonder mij, geef terug en bouw mee. Onafhankelijk, maar ook betrokken. En zo wordt van vele perspectieven één toekomstvisie gesmeed. Vanuit de gedachte: expressie + interactie = waardecreatie.

Wat ik met Bright New Perspective voor u kan betekenen
Om deze waardecreatie te realiseren adviseer en ondersteun ik maatschappelijke organisaties in veranderprocessen. Samen met deze organisaties ontwikkel ik een consistente toekomstvisie en vertaal deze naar een of meerdere business modellen. Ik bepaal samen met hen een veranderopgave en vertaal deze naar een veranderproces. Indien gewenst ondersteun ik ook bij het behalen van resultaten. Naar mijn overtuiging kan ontwikkelen en verbeteringen realiseren namelijk tegelijkertijd.

In mijn aanpak is een goed begrip van uw klantsituatie leidend. Dat geldt ook voor de kennis en competenties van uw medewerkers. Deze zie ik als startpunt en meerwaarde in mijn aanpak. Grote veranderprogramma’s en –teams vind ik niet noodzakelijk. Mijn inbreng is bedrijfskundig en veranderkundig van aard en faciliterend van karakter. Ik stel mij graag op als uw partner in duurzame oplossingen. Samen met u ga ik graag voor oplossingen die in één keer goed zijn.

Wilt u persoonlijk kennismaken en horen wat ik met Bright New Perspective voor u kan betekenen? Neem dan contact met mij op, want ‘timing is everything!’