Programma- en projectborging in de implementatiefase

In de implementatiefase heeft Bright New Perspective vervolgens nog ondersteund bij vertaling van het producten- en dienstenportfolio naar het intranetportal van de universiteit. Daarnaast heeft Bright New Perspective ook mee-ontwikkeld aan de formulieren voor het doen van aanvragen, meldingen of klachten, het track-and-trace systeem en de afhandeling met notificaties. Vanuit de rol van programmaborging zijn tevens reviews uitgevoerd om te toetsen of de uitgangspunten van het business model juist waren geïnterpreteerd en toegepast bij proceshandboeken, kostprijsuitgangspunten en de definitieve ontwerpen van formulieren, track-and-trace systeem en notificaties.

Terug naar overzicht Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten