Werkwijze

Urgentie duwt, visie trekt
De basis voor een gewenste verandering is urgentie. Wordt deze niet beleefd of gedeeld dan zal er weinig gebeuren. Want waarom zou je veranderen als het niet strikt noodzakelijk is en je niet zeker weet of het echt wat oplevert? Handelen uit urgentie is dus eenvoudig te legitimeren: er is een duidelijk aanwijsbare noodzaak. Niet altijd hoeft het water echter tot aan de lippen te staan totdat over wordt gegaan tot actie. Proactief handelen kan natuurlijk ook. Het willen innoveren of vormgeven van een visie kunnen ook drivers voor verandering zijn.

Discover – develop – achieve
Bright New Perspective werkt vanuit een focus op relaties en informatie. Wij gaan makkelijk op in nieuwe situaties en maken ons deze ook snel eigen. Welke stakeholders bepalen het speelveld? Wat zijn hun belangen, drijfveren en behoeftes? Wat kenmerkt de historie en identiteit van deze organisatie? Welke strategische thema’s spelen er een rol? Welke trajecten en projecten lopen er al?

Vanuit dit overzicht en inzicht kunnen bewuste keuzes gemaakt worden. Wat speelt er in deze organisatie? Welke veranderopgave kunnen we daaruit afleiden? Welk verander- en implementatieproces is dan effectief? Wie betrekken we op welke manier?

Bright New Perspective maakt samen met u deze keuzes. Vooral ook om commitment en eigenaarschap bij betrokkenen te organiseren. Dit begint bij het gezamenlijk ontwikkelen van de nieuwe toekomstvisie. Krijgt zijn vervolg in de vertaling naar een consistent business model en het bepalen van de veranderopgave. En krijgt vorm in het behalen van resultaten.

Wellicht voelt deze werkwijze als stapsgewijs proces. Voor grotere, structurele aanpassingen klopt dit ook. Je kantelt bijvoorbeeld niet zomaar even van een activiteitgestuurde naar een klantgerichte organisatie. Je voert niet zomaar even een organisatiebreed nieuw systeem in. Maar kleine stappen zijn altijd mogelijk en dragen zelfs bij aan het doorleven van de toekomstvisie, het vergroten van het commitment en het eigenaarschap en daarmee aan de positieve ontwikkelenergie in de organisatie.

Focus op duurzame en integrale resultaten
Deze focus uit zich op een aantal verschillende manieren in onze werkwijze. Wij richten ons bijvoorbeeld graag op twee vormen van verbinding: op inhoud (van missie/visie naar business model naar dagelijkse praktijk) en tussen mensen (binnen de organisatie enerzijds en tussen de organisatie en haar omgeving anderzijds).

Door consistent de toekomstvisie mee te nemen in concretiseringsslagen naar alle niveaus in de organisatie voelen mensen dat het klopt. Medewerkers prikken er feilloos door heen als dit niet zo is. Als zij dan ook nog betrokken zijn geweest bij de concretiseringslagen worden zij ‘als vanzelf’ eigenaar en krijgen daarmee commitment op meebouwen aan de toekomst. Door samen te werken met de organisatie zijn resultaten tevens verankerd en geborgd. Zo wil Bright New Perspective graag waarde toevoegen.

Bright New Perspective richt zich daarnaast op het creëren van waarde voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, leveranciers en de maatschappij, omdat wij geloven dat dit een invulling van het begrip ‘duurzaam’ is. Je richt je namelijk op evenwichtigheid, continuïteit en respect.

Als laatste vragen wij u liever naar gewenste resultaten en bijbehorende criteria dan welke oplossingen u geïmplementeerd wilt hebben. Wij voorkomen graag ‘waterbedbeleid’: oplossingen op de ene plek leiden tot problemen ergens anders. Samen met u zorgen wij liever voor een integrale en samenhangende oplossing die in één keer goed is.