Co-creatie van een roadmap en een programmaplan

Na het ontwerp van de gewenste situatie van de organisatie via een business model en een domeinarchitectuur steeds concreter te hebben gemaakt, is samen met de domeinarchitect en een programmamanager gewerkt aan een programmaplan en een roadmap voor de implementatie van de visie. Hierbij is een model opgezet om producten, diensten, processen en systemen gefaseerd op te pakken om zo de organisatie stapsgewijs te kantelen van een activiteitgestuurde naar een klant- en procesgerichte organisatie.

Terug naar overzicht Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten