Diensten

Ontwikkelen van een toekomstvisie en een business model
Uw organisatie heeft waarschijnlijk al een missie, een visie en onderneemt activiteiten. Elke dag weer. Maar is de behoefte van uw klanten of afnemers nog wel precies hetzelfde? Hebben uw leveringspartners hun dienstverlening wellicht uitgebreid? Dragen alle organisatie initiatieven wel bij aan de doelen van uw organisatie? Of denkt u wellicht aan innovatie? Simpelweg omdat de omgeving van uw organisatie verandert en u daar op wilt inspelen? Samengevat: heeft uw organisatie nog wel voldoende verbinding & focus?

Lees verder

Advies en ondersteuning bij de aanpak van veranderprocessen
Bright New Perspective gelooft in drie succesfactoren bij veranderprocessen: daadkracht, draagvlak en interactie. Een van de achtergronden hierbij is dat visie, doelen en implementatie helder zijn en dat er structuur en transparantie is. Naast het ontwikkelen van een consistente toekomstvisie, ondersteunt Bright New Perspective organisaties daarom ook met het vertalen van de veranderopgave naar een veranderproces.

Lees verder

Programma- en projectborging bij detailontwerp en implementatie
Zijn er binnen de bedrijfsvoering van uw organisatie ook zoveel deeltrajecten? Programma- en projectleiders hebben allemaal hun eigen prioriteiten, belangen en verantwoordelijkheden. Onderlinge afstemming en bewaking van uitgangspunten van de toekomstvisie van de organisatie zijn, door hoge tijdsdruk en beperkte arbeidscapaciteit, niet vanzelfsprekend en de gevolgen van het ontbreken hiervan kunnen zeer vervelend zijn.

Lees verder

Meer weten over onze ervaring of voorbeelden van uitgevoerde opdrachten bekijken? Klik dan hier.